Obračun plaća

Znate li da se povrede Zakona o radu ubrajaju u povrede za koje su propisane najviše kazne? Znate li koji su obvezni elementi ugovora o radu, o obvezi vođenja evidencije radnika i obvezi vođenja evidencije radnog vremena?

Savjesno obavljanje posla

Garancija Vašeg zadovoljstva

Prihvatljiva cijena

5 godina našeg radnog iskustva

Usluga obračuna plaća

AVVALE nudi uslugu vođenja kadrovske funkcije u vašem poslovnom subjektu i to za obračun plaća, vođenje evidencija o radnicima, vođenje evidencija o godišnjim odmorima radnika i brojnim drugim evidencijama koje su vezane za radnike.

  • Obračun bolovanja na teret poslodavca i na teret fonda
  • Obračun prekovremenih sati, rada nedjeljom, rada noću, rada na praznik
  • Izrada virmana i/ili priprema datoteka za uvoz u Internet bankarstvo
  • Obračun plaća u novcu i naravi
  • Izrada i slanje JOPPD obrazaca za plaće i ostala oporeziva i neoporeziva davanja zaposlenicima
  • Obračuni drugih dohodaka
  • Izrada putnih naloga

Naša lokacija

Iza grada 4, 21231 Klis, Hrvatska

Radno vrijeme

Pon – Pet: 08:00 – 14:00 h i po dogovoru

Email adresa

info@avvale.hr